Lidgeld

1. LIDGELDEN

Lidgeld niet-tennissers: €50 per person (deelnemend aan een activiteit van Anjelier).

Lidgeld tennissers en jeugd:

  • 0 tot 6 jaar GRATIS tenzij VTV aansluiting gewenst
  • 7 tot 12 jaar: € 45*
  • 13 tot 18 jaar: € 100*
  • 18+: € 176*
  • Familieabonnement (per gezin): € 430*

* VTV aansluiting inbegrepen

2. KENNISMAKINGSLIDGELD

Wilt u De Anjelier wat beter leren kennen, maar bent u officieel nog aangesloten bij een andere tennisclub? Nu bestaat er de mogelijkheid om kennis te maken met De Anjelier via het kennismakingslidmaatschap:

  • 1ste jaar: € 50
  • 2de jaar: € 100

Vanaf het derde jaar betaalt men het gewone op dat ogenblik geldende lidgeld.

3 LIDGELD BETALING

Stort je lidgeld op het volgende bankrekening nummer: 220-0028281-90
(Vermeld bij overschrijving duidelijk jouw naam en voornaam, evenals geboortejaar)

TIP: Informeer bij uw mutualiteit voor de sportpremies!

4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Download hier

Meer info bij info@anjelier.be of tine.zwaenepoel@yahoo.com